Skip to content

Y generáció: egy méltatlanul sokat szidott csoport

y generáció

Az Y generáció megítélése kifejezetten negatív, lusta, felnövésre képtelen, önző fiatalokból álló csoportnak tartják őket a legtöbben. Miből fakad ez?

Ahogy korábban írtunk már róla, az Y generáció az 1977-94 között születetteket foglalja magában, ők a legfrissebben a munkaerő piacra lépett csoport tehát. Ha az a kérdés merül fel, hogy mi jellemzi őket, akkor elsősorban a lustaság, az önállótlanság, a boldogtalanság és az énközpontúság jön elő. Pedig a nagy fokú nyitottságot, kreativitást, rugalmasságot és környezettudatosságot is kötik a generációhoz, ezekről mégis a legtöbb írás hajlamos elfelejtkezni.

Sokkal inkább azt emlegetik, hogy az ide tartozók negyede otthon lakik a szüleivel (hasonló életkorban az X generációnak csak 20%-ára volt ez jellemző), panaszkodik, képtelen az elköteleződésre, és nem tud létezni az okostelefonja nélkül.

Ez a sok ócsárolás azért is káros, mert hatással van arra, ahogy a generáció tagjai megítélik saját magukat. Egy felmérésben a megkérdezett Y-ok 59%-a mondta, hogy saját generációja túlságosan énközpontú, 49% pedig pazarlónak nevezte saját korcsoportját.

Talán ennek is köszönhető, hogy 2/3-uk teljesen elutasítja, hogy ő ehhez a generációhoz tartozna, 33% azt hitte magáról, hogy az X generációba tartozik.

A generáció márpedig létezik, ugyanakkor, ahogy minden ilyen besorolásnál, helytelen általánosító megállapításokat tenni. Teljesen más problémákkal küzdenek e korosztály tagjai hátterüktől, koruktól függően, vannak dolgok azonban, amelyek közös élmények számukra: egy gazdasági recesszió idején érték el a munkaerőpiacra lépés korát, olyan korban nőttek fel, ahol rengeteg technológiai újítás jelent meg, amelyek megfelelő használata még nem kialakult.

Általános lett az, hogy mindenki azonnal elérhető, de nincs még annak etikettje, hogy mit jelent ez a munka szempontjából. Extra terhelést jelent tehát a munka és a magánélet szétválasztása, miközben erős nyomást jelent a munkahely megtartásának szükségessége, hiszen jelentősen kevesebb lehetőség áll előttük, mint a megelőző generációk előtt. Miközben általános jelenség az ingatlanok árának megugrása, ami kifejezetten nehézzé teszi egy átlagos fizetés mellett a saját ingatlan megvásárlását.

Talán ezeket is figyelembe kellene venni, mielőtt lustának és felnövésre képtelennek nevezik őket, vagy amikor az olyan statisztikákat elemzik, mint hogy az Y generáció nő tagjai 7 évvel idősebb korban mennek férjhez, mint az X generáció, és 4 évvel idősebb korban vállalnak gyermeket.

Klisé a gyorsan változó világot emlegetni, de a világ tényleg gyorsan változik, és az Y generáció olyan környezetben lett felnőtt, amikor rengeteg olyan újdonság jelent meg, amire még nem volt kész alkalmazási rutin. Magára hagyott generáció, akinek sajátos problémákkal kell megküzdenie.

Te mit gondolsz? Gondolkodtál már erről?

(Az adatok forrása: theguardian.com)

Címkék: