Skip to content

Mitől lesz jó egy vezető az alkalmazottai szerint?

mitől lesz jó egy vezető

A jó vezető motivál, ösztönöz, jó körülményeket teremt, és ezáltal hozzájárul a jobb teljesítményhez. A jó vezetői készségeket szakemberek is meg tudják határozni: de mikor tartja egy alkalmazott „jónak” a vezetőjét?

Egy amerikai kutatásban 1016 alkalmazott megkérdezésével zajlott a kutatás, amelyben megpróbálták kideríteni, melyek azok a készségek, magatartásformák, jellemzők, amelyek láttán a munkavállaló úgy érzi, jó vezetővel van dolga.

Visszajelzés

A visszajelzés fontos, de nem mindegy, hogy milyen. A válaszadók 51% azt mondta, hogy a jót és a rosszat egyaránt szeretné hallani, mindaddig, amíg a kritika konstruktív. 46% viszont úgy válaszolt, hogy csak a kedvező visszajelzést szeretné kapni a felettesétől. 3% úgy gondolja, a vezetője csak akkor jelezzen vissza, ha negatív kommentet tenne.

Azok között, akik csak a jót szeretnék hallani, 55%-uk még kezdő, kevés tapasztalattal rendelkező munkavállaló. 40%-uk már több, mint 20 év munkatapasztalattal rendelkezik.

Amikor megkérdezték őket, hogy azzal, amilyen visszajelzéseket a jelenlegi vezetőjüktől kapnak, elégedettek-e, 85% igennel válaszolt.

Vezetési stílus

Mire fókuszáljon egy vezető: az alkalmazottak hibáinak és gyengeségeinek kijavítására, vagy az erősségek kiemelésre? 77% szerint az utóbbira. Ugyanakkor csak 65% mondja, hogy felettese valóban ezt is teszi.

Miért fontos ez? Szakértők is egyre többször hangsúlyozzák, hogy fontos, hogy a vezetők elsősorban azt vegyék észre, az alkalmazottaik miben jók, erre fókuszáljanak, és ebből próbálják meg kihozni a legtöbbet. Miért? Mert az ember azt fogja a legjobban csinálni, amiben a legjobb.
Ez eléggé triviális, de persze az ellenérv sem teljesen értelmetlen: az, hogy a vezető feladata rámutatni, miben nem teljesít elég jól az alkalmazott, hol kellene fejlődnie. A jelenlegi trendek szerint azonban az előbbi a kifizetődőbb – a jóra fókuszálni, ami már amúgy is jól megy, és abból kihozni a legtöbbet.

Bevonódás

Mennyire kell egy vezetőnek az összes folyamat minden elemét átlátnia? Arra számítanánk, hogy a legtöbben itt majd azt mondják, semennyire – hiszen sok esetben csak hátráltatja a folyamatot, ha az egész csapatnak várnia kell, mire a vezetőnek is jut ideje végignézni, mit csináltak, és kimondani rá a jóváhagyást.

Mégis, 50% azt válaszolta, hogy a vezető legyen mindennel képben. Itt azonban már jelentős különbségek mutatkoznak a munkatapasztalatban: főleg a kevesebb, mint 5 év munkatapasztalattal rendelkezők álltak e nézet mellé.

Ami pedig arra utal, hogy az ő részükről ez nem annyira a vezetői magatartásról szól, inkább arról, hogy ha a vezető mindent tud és jóváhagyta, akkor nem őket terheli a felelősség, ha a vezető mindennel képben van, lehet tőle kérdezni, és lehet a válaszából kiindulni.

Minél nagyobb munkatapasztalattal rendelkezik valaki, annál inkább vágyik az önállóságra, és persze arra, hogy megbízzanak benne.

Személyes kapcsolat

Privát, személyes szinten törődjön a vezető az alkalmazottjával? 42% szerint ez jó ötlet, 24% nem tudja, 22% szerint igen, mindenképp, 12% szerint pedig ne.

Minél nagyobb egy vállalat, annál fontosabbnak tartják az alkalmazottak, hogy a főnökeik törődjenek velük személyes szinten is. Például, hogy biztosítsák számukra a megfelelő munka-magánélet egyensúly lehetőségét.

Mit jelent még a „személyes kapcsolat”? Amikor főnök és beosztottja váltanak pár szót, például amikor összefutnak a kávégépnél, nem munkával kapcsolatos dolgokról is. Érdekes, hogy a férfiak esetében ez 50% számára fontos, nők esetében csak 40%-nak az.

Miket jegyeztek még meg?

90% hangsúlyozta, hogy a jó vezető egyik ismérve, hogy nem csak meghallgatja, de oda is figyel az alkalmazottja véleményére egy adott kérdésben, ad a véleményére, és adott esetben hajlandó ez alapján máshogy csinálni valamit.

85% egyetértett abban, hogy a vezető feladata pontosan meghatározni mindenki feladatát, érthető és pontos utasításokat adni arra nézve, hogy mit vár el.

Vezető pozíció = előléptetés?

Amikor tulajdonságokat kellett bepipálniuk, amikkel egy jó vezetőnek rendelkeznie kell, illetve amikkel az övék legkevésbé rendelkezik, az derült ki, hogy az alkalmazottak a vezetőktől sokkal inkább vezetői készségeket várnak el, semmint szakmai tudást.

Mit jelent ez? Hogy meghaladott az a nézet, hogy léptessük elő vezetővé azt, aki jól csinálja a munkáját. És valóban: aki jó szakember, az azzal tehet a legtöbbet a cégért, ha azzal foglalkozik, amihez a legjobban ért. Nem biztos, hogy vannak vezetői készségei: a szakfeladatait jól el tudja látni, de mások munkáját már nem tudja hatékonyan koordinálni.

A vezető rendelkezzen megfelelő vezetői készségekkel, értsen persze ahhoz, amivel a csapata foglalkozik, de inkább irányítani, összehangolni tudja a munkájukat, és empátiával fordulni feléjük.

Mi jellemzi tehát a jó vezetőt a kutatás szerint?

  • meghallgatja a csapata tagjainak véleményét, és ad is rá
  • hasznos és kiegyensúlyozott visszajelzést ad
  • elegendő autonómiát ad az alkalmazottainak, hogy azok döntéseket hozhassanak
  • törődik az alkalmazottak munka-magánélet egyensúlyával
  • őszinte és megbízható
  • építő jellegű attitűddel és jó humorérzékkel rendelkezik
  • támogatja a csapata tagjait és kiáll értük
  • tisztán látja és megfogalmazza, kitől mit vár el
  • magabiztos

Forrás: zety.com

Címkék: