Skip to content

Miért zavarja a kollégákat a Z generációs fiatal jelenléte a munkahelyen?

z generáció a munkahelyen

Amikor diákmunkáról beszélgetünk, sok cégvezetőtől hallom, hogy azért kerülné el ezt a költséghatékony munkaerő megoldást, mert a kollégák benn az irodában úgyis csak panaszkodnak a fiatalokra. Miből fakad ez a rossz érzés?

Minden fiatal generáció tele van lelkesedéssel a változások iránt – ez nem új a Z generáció esetében. Ami azonban változás, az az, hogy egyrészt ez a fiatal generáció már számos platformon hallathatja is a hangját, másrészt pedig bátorítást is kap, hogy tegyen így.

Ez egy összetett kérdés, aminek két oldala van. Egyrészt a mai napig van ereje a tapasztalatnak, annak, hogy valaki már sok éve végzi azt, amit csinál, tehát vannak ismeretei arról, mi a jó gyakorlat, és mi nem működik. Másrészt viszont a minden téren jelen lévő technológiai fejlődés azt is jelenti, hogy az újdonságok beemelése a munkába valóban előrelépést jelenthet – olyat, amiben a fiatalok mozognak otthonosan, ezek az ötletek tehát tőlük származnak.

Gondolhatjuk magunkat bármennyire modernnek, az évek számával mindenki egyre jobban tart a változástól, egyre inkább ragaszkodik az ismert rutinokhoz. Természetesen jelentős különbségek vannak abban, hogy kire mennyire jellemző ez a viselkedés, de valamennyire mindenkiben ott van.

A berobbanó, változást akaró és hangos Z generáció ezért ijesztően hathat – hiszen a kényelmes rutinból való kizökkentést jelenti.

A másik oldalon pedig ott áll ez a bizonyos fiatal generáció, aki nemcsak, hogy hallatja a hangját, de egy olyan időszakban szerzi meg a diplomáját, kezd el dolgozni, ami mindannyiunk számára kihívásokat jelent. Ez pedig még a korukból fakadóan szokásosnál is alkalmazkodóbbá, rugalmasabbá tette őket, ami azt jelenti, nem hátrálnak meg könnyen egy-egy helyzetben.

Megérkezésük a csapatba tehát nem csoda, hogy ellenérzéseket ébreszthet. Munkához való hozzáállásuk, értékrendjük jelentősen különbözik a többiekétől, amire az is hatással van, hogy egyre gyorsabban váltják egymás az új generációk, akik így egyre nehezebben kommunikálnak egymással.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy cégvezetőként érdemes egyetlen legyintéssel elintézned a „fiatal-kérdést”. Sőt, egyre fontosabbá válik a munkahelyen belüli, egymás megértését, kommunikációs kultúra kialakítását célzó tevékenységek bevezetése. A Z generáció ugyanis tudatos a környezettel, a fogyasztással és a saját céljaival kapcsolatban, gyorsan tanul, ezért nagyon erős tagja lehet a csapatodnak, ha sikerül elérned, hogy jól együtt tudjon dolgozni a csapat minden tagja. Segítened kell, hogy megtalálják a közös hangot és meglévő kollégáid ne érezzék fenyegetve magukat a Z generációs fiataloktól, ne versenyszellem, hanem közösen gondolkodás alakuljon ki.