Skip to content

Így gondolta újra a karrierjét a Z generáció a járvány hatására

z generáció motiváció

A Z generáció fiataljai a járványhelyzet tapasztalatai alapján sokan újragondolták, milyen karrierutat válasszanak, és hogyan alakítsák céljaikat.

A Pearson által négy ország 6.000 egyetemista fiataljának megkérdezésével zajlott kutatásában a válaszokból az derül ki, hogy felértékelődött számukra az oktatás és a saját tanulmányaik szerepe: 70% állította, hogy most fontosabbnak tartja a végzettség megszerzését. Sokan azonban más terület felé fordulnak, mint amit eddig célul tűztek ki: az egészségügyi és a tudományos karrier most vonzó lett számukra, amit az elemzők e generáció empatikus és társadalmilag tudatos és bevonódó alaptulajdonságaival hoznak összefüggésbe.

A válaszokból az is kiderül, hogy a fiatalok számára felértékelődött a közösség szerepe, és 85% mondja, hogy most jobban elismeri mások erőfeszítéseit, mint korábban. Sokszor negatív éllel hangzott el, hogy ez a generáció „csak” azt akarja csinálni, amit szeret, ez a hozzáállás azonban most inspirációként szolgál és a közösség érdekeit szem előtt tartó karrierutak felé terel több fiatalt, akik a járvány alatt szerzett tapasztalataik alapján motivációt éreznek, hogy maguk is tegyenek az őket körülvevő közösségért.

Ez a hozzáállás egybecseng azzal, amit munkaadóként már korábban is tapasztalhattál: a Z generációs fiataloknak fontos, hogy a vállalat, ahol elhelyezkednek, mit képvisel, és valóban tesz-e azért, vagy csak szlogennek használja az értékek mentén történő elköteleződést.

Jelentősen megváltozik a munkaerő-keresés is, ugyanis átalakulnak a megszerzett készségek, tudások forrásai is. A járványhelyzet hozta izolációban sok fiatal autodidakta módon tanult hasznos gyakorlati készségeket, amelyek azonban nem tüntethetők fel a hagyományos módon az önéletrajzban. Ezek forrásai ugyanis nem a klasszikus intézményi végzettségek, azonban specifikusak, megkülönböztetik őket a többiektől, és gyakorlati, hasznos tudást jelentenek. A toborzás mikéntje ennek hatására átalakulhat, és sokkal összetettebb, időigényesebb feladattá válik.

Az, hogy a tudatos és elkötelezett fiatal generáció milyen irányban fogja befolyásolni a munkaerőpiacot, és hoz-e valós változásokat, sok tényező függvénye. Az azonban egyértelműen látszik, hogy a munkához való hozzáállásuk most még inkább különbözővé válik a hagyományostól, és a munkahelyeknek mindenképpen alkalmazkodni kell valamilyen szinten ezekhez a megváltozott igényekhez és elvárásokhoz, hiszen a Z generációs fiatalok tudása és kreativitása nem elutasítható, ha egy cég fejlődni szeretne.

Címkék: