Skip to content

A munkaerő fejlesztése az adatalapú kihívásokhoz

adatalapú üzleti döntéshozatal

Számos technológiai újdonság áll rendelkezésünkre, hogy egyre hatékonyabban, eredményesebben végezzük a munkánkat. A mesterséges intelligencia folyamatosan szivárog be a napi munkavégzésünkbe, aminek segítségével pontosabb, objektívebb, adatalapú döntéseket tudunk hozni. Fontos azonban észben tartani, hogy a technológia nyújtotta lehetőségeket akkor tudjuk kiaknázni, ha megvan hozzá a tudásunk, hogy kinyerjük, megértsük és használjuk az adatokat, amelyeket biztosít.

MI technológia és adatelemzés

Az MI térnyeréséről és lehetőségeiről a HR területén már én is sokat írtam. A mesterséges intelligencia eszközök elterjedésével nem csak lehetőség, de immár elvárás lesz, hogy ugyanazokat a feladatokat gyorsabban és eredményesebben végezzük el. A technológiai eszközök azonban önmagukban mit sem érnek, ha nincs meg a tudás ezek értő használatára.

A technológiai adaptáció kihívásaira pedig nem az a megfelelő válasz, hogy felveszünk új embereket a megfelelő tudással. Hosszú távon az lesz a fenntartható megoldás, ha a meglévő munkaerő képzésébe invesztálunk, és prioritásként kezeljük, hogy minél általánosabb legyen a cégen belül az MI-technológiai írástudás.

A versenyképesség fenntartásához szükség van a folyamatos belső transzformációra. Míg egyes készséghiányok már nem jelentenek problémát, újfajta elvárások jelentek meg: gondoljunk csak az adatelemzésre. Az üzlet működésének minden pontján adatok vesznek minket körül, minden üzletág és részleg adatokkal igyekszik dolgozni. Ez azonban olyan új elvárásokat támaszt, amelyeket nem olyan magától értetődő megugrani.

Fejlődés: belülről indulva

Ahogy nő a vállalkozás, és ezzel együtt az adatelemzők iránti igény is, egy vezető akkor teszi a legjobbat, ha amellett dönt: azt kezdi el fejleszteni, ami már a rendelkezésére áll. Az adatelemzés és – használat fejlesztése egy hosszú út a vállalkozás életében, amit végig kell járni. Hatékony eredményeket akkor érhetünk el, ha nem külső eszközökhöz és erőforrásokhoz nyúlunk, hanem belülről kezdjük meg a fejlesztést.

Merthogy a technológia természetesen remek, de nem önmagában állva van meg az ereje, hanem akkor, ha párosul a piac, a cég sajátosságainak ismeretével, azzal a szakmai tudással, amivel a munkavállalók rendelkeznek, nem az eszköz. E kettő kombinációja tud valódi versenyelőnyt jelenteni, olyan lendületet adni a vállalkozás működésének, ami valóban előrelépést jelent. Így vezethet az adatok értelmezése és felhasználása olyan üzleti döntésekhez, amik a konkurencia megelőzéséhez vezethetik a vállalatot.

Ezt bizonyítja az is, hogy jelenleg a rendelkezésre álló adatoknak csak egy töredékét használják fel a vállalkozások arra, hogy következtetéseket vonjanak le belőle és ezek alapján üzleti döntéseket hozzanak a jövőre nézve. A Statista által végzett egyik kutatás szerint 2020-ban a kinyert adatoknak mindössze 2%-át használták fel a cégek a 2021-es üzleti lépéseik meghatározásához. Ha időt és energiát fordítunk a munkavállalók képzésére, akik ezáltal egyre magasabb szinten válnak képessé az adatok nyújtotta lehetőségek kihasználására, jól látszik, hogy milyen óriási terület nyílik az előrelépésre.

A változáshoz való alkalmazkodás pedig egyre sürgetőbbé válik. Az adatok értelmezése és elemzése alapján tudjuk az AI algoritmusokat is hatékonyan, a céljainkhoz igazítva tanítani. Az ehhez kapcsolódó technológiai írástudás demokratizálása a cégen belül teret nyit a fejlődésnek. Azoknak a kezébe érdemes adni az adatelemzés tudását, akik már most képesek meghozni a jó üzleti döntéseket: az ő munkájukat támogassuk meg azzal a tudással, ami az adatokból kinyerhető.

Amikor tehát azon gondolkodunk, hogy minél több ponton implementáljuk az AI technológiát a cég működésébe, ne abban gondolkodjunk, hogy ehhez külső emberi erőforrást veszünk igénybe. És azt se felejtsük el, hogy önmagában a technológia jelenléte még semmit nem jelent. Kezdjünk el befektetni a munkavállalók képzésébe, ha versenyképesek szeretnénk maradni a piacon.